REZULTATE

PL1 – Cerințe de sistem, arhitectură și modele de date

Acesta este primul pachet de lucru al proiectului, care a fost îndeplinit cu succes în perioada M01 – M12 a implementării proiectului. Primul pachet de lucru (PL1) a fost coordonat de către UPB, dată fiind expertiza partenerului în administrarea și coordonarea proiectelor de cercetare trans-disciplinare. Toți partenerii de proiect au contribuit la activitățile desfășurate în cadrul PL1 în concordanță cu expertiza și rolul lor în cadrul proiectului. Obiectivul principal al PL1 a privit pregătirea activităților tehnice de dezvoltare software și dezvoltare a dispozitivelor hardware, precum și a integrării acestora în cadrul platformei. Principalele rezultate ale PL1 sunt:

 • Un document care structurează atât cerințele funcționale, precum și cele non-funcționale ale platformei HAI-OPS, acestea fiind legate de obiectivele proiectului și criteriile de succes definite.
 • Un document care furnizează arhitectura de nivel înalt a soluției, atât din punct de vedere hardware precum și software. Aceasta definește stiva tehnologică necesară, condițiile de interoperabilitate hardware-software, cerințele privind securitatea platformei precum și aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal.
 • Un document care detaliază acele fluxuri de lucru clinice care sunt cel mai susceptibile din punct de vedere al infecțiilor intra-spitalicești din cadrul locației pilot, împreună cu metodele necesare prevenirii cazurilor singulare de infecție precum și a epidemiilor.

PL2 – Implementare, integrare și testare software

Obiectivul principal al acestui pachet de lucru privește dezvoltarea prototipului final al platformei software HAI-OPS, aceasta fiind una din responsabilitățile IW din cadrul proiectului. PL2 continuă activitățile tehnice demarate în PL1. Activitățile din cadrul PL2 s-au desfășurat între M07 – M30 al implementării proiectului și au avut următoarele rezultate principale:

 • Prototipul inițial al platformei software. Prima versiune a platformei a fost creată și prezentată partenerilor de proiect. Aceasta a inclus funcționalitățile necesare administrării personalului clinic și al pacienților. Această versiune nu a inclus toate funcționalitățile necesare testării în locația pilot, dar a fost utilizată ca pas de pornire în dezvoltarea prototipurilor avansate și a celui final.
 • Prototipul avansat al platformei software. Aceasta a fost prima versiune care a fost pilotată în cadrul clinicii ESK din Skierniewice, Polonia. Comparat cu prototipul inițial, acesta a adăugat suport pentru dispozitive hardware configurabile, definirea și executarea fluxurilor de lucru precum și mecanismele de alertare în timp real.
 • Prototipul final al platformei software. Dezvoltată și finalizată în cadrul implementării proiectului, această versiune a fost testată în cadrul locației clinice. Comparat cu prototipul avansat, aceasta include îmbunătățiri aduse execuției fluxurilor de lucru, vizualizării datelor, precum și capabilități adiționale legate de crearea de rapoarte și vizualizări. Prototipul final reprezintă punctul de plecare pentru activitățile de dezvoltare ce au loc după perioada de implementare a proiectului.
Graphical workflow editing
Graphical workflow editing
Sample of available visualizations
Sample of available visualizations

PL3 – Dezvoltarea, integrarea și validarea componentelor hardware

PL3 a țintit dezvoltarea dispozitivelor hardware ale platformei HAI-OPS. Activitățile au constat în dezvoltarea și integrarea de noi componente sub coordonarea partenerului INN, și având sprijinul partenerilor IW și UPB. PL3 s-a desfășurat în intervalul M13 – M36 și a avut următoarele rezultate principale:

 • Un nod inteligent configurabil bazat pe tehnologia Raspberry Pi 3 și având conexiuni Ethernet, Wi-Fi și Bluetooth LE. Rolul acestuia este de a comunica cu rețeaua de senzori din mediul clinic, de a completa datele primite de la acestea și de a le transmite serverului software.
 • O rețea de senzori sub forma unor mici dispozitive alimentate de baterii care sunt instalate în mediul clinic. Poza de mai jos ilustrează o selecție a acestor senzori.
 • Testarea și validarea platformei, asigurând faptul că dispozitivele instalate pot comunica în mod fiabil și sigur cu serverul software.
Smart node (without cover) developed within the project.
Smart node (without cover) developed within the project.

PL4 – Pilotarea și evaluarea sistemului

Acest pachet de lucru a fost coordonat de partenerul ESK și a grupat activitățile legate de instalarea pilot și evaluarea platformei ciber-fizice HAI-OPS în cadrul unei locații clinice. Activitățile PL4 au fost îndeplinite în intervalul M22 – M36 și au implicat toți partenerii proiectului. Principalele rezultate sunt:

 • Un document ce detaliază arhitectura de instalare ce a fost urmărită în cadrul locației pilot. Aceasta a inclus o descriere structurată a fluxurilor de lucru monitorizate, lista echipamentelor necesare, plasamentul acestora și infrastructura de comunicare.
 • Pilotarea sistemului prin instalarea versiunilor avansate și finale. O rețea de senzori fără fir, alimentate prin baterii a fost instalată în cadrul cabinetului medicului generalist și la recepția clinicii. Acestea comunică cu serverul software instalat în altă locație folosind infrastructura de rețea existentă, prin care primesc și alertele în timp real.
Selection of sensors developed and integrated within the project.
Selection of sensors developed and integrated within the project.

PL5 – Administrarea proiectului, diseminare și exploatare

Pachetul de lucru privind administrarea, diseminarea și exploatarea proiectului a rezultat într-un număr de participări la conferințe importante, precum și în finalizarea și publicarea de lucrări științifice în cadrul unor conferințe și jurnale academice importante.