ACTIVITĂȚI

Etapa I – Definirea cerințelor proiectului

 • AI.1 – Initierea definirii cerintelor proiectului (WP1)
 • AI.2 – Stadiul actual al tehnologiei in domeniu/dezvoltarea domeniului (WP1)

Etapa II – Arhitectura sistemului și modelarea proceselor clinice

 • AII.1 – Definirea cerintelor proiectului  (WP1)
 • AII.2 – Arhitectura si proiectarea platformei (WP1)
 • AII.3 – Identificarea cerintelor hardware (WP1)
 • AII.4 – Modele pentru predictia si gestiunea epidemiilor (WP1)
 • AII.5 – Modele pentru derularea activitatilor clinice implicate in infectiile nosocomiale (WP1)

Etapa III – Dezvoltarea prototipului initial și dezvoltarea prototipului avansat

 • AIII.1 – Dezvoltarea modulelor de monitorizare și procesare automată a datelor clinice înregistrate – versiunea avansată (WP2)
 • AIII.2 – Dezvoltarea unei aplicații RIA pentru gestiunea indicatorilor de performanță asociați fiecărui proces clinic implicat – versiunea avansată (WP2)
 • AIII.3 – Dezvoltarea soluțiilor hardware – senzori și tehnologii de comunicare (WP3)
 • AIII.4 – Integrarea soluțiilor hardware – software pentru implementarea sistemului cibernetic (WP3)
 • AIII.5 – Elaborarea sistemului – versiune avansată (WP2)
 • AIII.6 – Testarea funcțională, de interoperabilitate, a securității și performanței prototipului avansat (WP3)
 • AIII.7 – Arhitectura de implementare a prototipului avansat în locația pilot (WP4)
 • AIII.8 – Diseminarea rezultatelor proiectului (WP5)

Etapa IV – Dezvoltarea prototipului final și validarea sistemului

 • AIV.1 – Dezvoltarea modulelor de monitorizare și procesare automată a datelor clinice înregistrate – versiunea finală (WP2)
 • AIV.2 – Dezvoltarea unei aplicații RIA pentru gestiunea indicatorilor de performanță asociați fiecărui proces clinit implicat – versiunea finală (WP2)
 • AIV.3 – Experimentarea prototipului avansat în locația pilot (WP4)
 • AIV.4 – Integrarea feedback-ului oferit de utilizatorii sistemului în versiunea finală (WP2)
 • AIV.5 – Implementarea algoritmilor de procesare, analiză și vizualizare a datelor colecționate (WP2)
 • AIV.6 – Elaborarea sistemului – versiunea finală (WP2)
 • AIV.7 – Arhitectura de implementare a prototipului final în locația pilot (WP4)
 • AIV.8 – Testarea funcțională, de interoperabilitate, a securității și performanței prototipului final (WP3)
 • AIV.9 – Diseminarea rezultatelor obținute în urma experimentării prototipului avansat în locația pilot (WP5)